Деятельность в Парламенте / Работа в комитете

2 июля 2013

Комітет з питань верховенства права та правосуддя не підтримує проект закону про внесення зміни до статті 5 Закону "Про судовий збір" щодо звільнення від сплати судового збору

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України 

 

Комітет з питань верховенства права та правосуддя не підтримує проект закону про внесення зміни до статті 5 Закону "Про судовий збір" щодо звільнення від сплати судового збору

       На засіданні Комітету зазначалося, що законопроект (реєстр. №2233) спрямований на закріплення на законодавчому рівні правових підстав для звільнення Міністерства юстиції від сплати судового збору шляхом внесення зміни до статті 5 Закону "Про судовий збір".
Під час обговорення члени Комітету звертали увагу, що згідно з частиною другою статті 37 Закону "Про Кабінет Міністрів України" та підпункту 44 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції, затвердженого Указом Президента від 06 квітня 2011 року №395, інтереси Кабінету Міністрів в судах загальної юрисдикції представляє Міністерство юстиції.
       Парламентарії наголошували, що судовий збір, відповідно до статті 9 Закону "Про судовий збір", зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовується на забезпечення здійснення правосуддя, що є додатковою законодавчо визначеною умовою подальшого утвердження конституційних гарантій незалежності судової влади шляхом забезпечення окремого порядку фінансування судів, передбаченого статтею 47 Закону "Про судоустрій і статус суддів", та сприятиме забезпеченню належних умов для здійснення правосуддя.
       На засіданні Комітету зазначалося також, що відповідно до статті 8 Закону "Про судовий збір", суд враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті. При цьому, обґрунтування обставин, які унеможливлюють сплату судового збору у встановлених законом розмірах, покладається на заінтересовану сторону. Отже, за приписами зазначеної норми, звільнення від сплати судового збору може мати місце за наявності обставин, що фактично виключають можливість такої сплати.
      Члени Комітету підкреслювали, що чинне законодавство встановлює необхідні правові умови повернення сплаченої суми судового збору, яке здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики. Так, частиною першою статті 7 Закону "Про судовий збір" визначено, що сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі: зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; повернення заяви або скарги; відмови у відкритті провадження у справі; залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, що такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням); закриття провадження у справі. Тому у разі виникнення підстави для повернення судового збору, його повернення здійснюється відповідно до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 03.08.2011 № 845.
      Крім того, передумови для відшкодування судових витрат органам державної влади у разі, якщо судове рішення ухвалено на їх користь випливають також зі змісту відповідних положень Кодексу адміністративного судочинства (стаття 94), Цивільного процесуального кодексу (стаття 88) та Господарського процесуального кодексу (стаття 49), згідно з якими судові витрати, що складаються із судового збору та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи, відшкодовуються, як правило, стороні, на користь якої ухвалено рішення, за рахунок іншої сторони.
      На думку членів Комітету, з точки зору принципів пропорційності, правової визначеності та соціальної справедливості вбачається більш доречним розширення кола суб'єктів, які звільняються від сплати судового збору, за рахунок соціально незахищених осіб, пільгових категорій громадян, наприклад, непрацездатних осіб (самотні громадяни похилого віку, діти війни, ветерани праці тощо), незахищених верств населення (малозабезпечені, багатодітні сім'ї, вихованці будинків-інтернатів тощо).
      Парламентарії вказували на те, що фрагментарне звільнення від сплати судового збору окремих органів державної влади у всіх спорах, пов'язаних із реалізацією їх повноважень та компетенції, створює дисбаланс у співвідношенні публічно-правових та приватних інтересів, не в повній мірі відповідає принципам соціальної спрямованості держави, найвищої цінності прав і основоположних свобод громадян, які і надалі зобов'язані на загальних засадах сплачувати судовий збір, у тому числі у справах про апеляційне чи касаційне оскарження рішень з позовів до суб'єктів владних повноважень.
     Народні депутати вважають, що звільнення Міністерства юстиції від сплати судового збору призведе до зменшення надходжень до спеціального фонду Державного бюджету і до зменшення обсягу фінансування судової влади, що не узгоджується з частиною 1 статті 130 Конституції та частиною 2 статті 140 Закону "Про судоустрій і статус суддів". 

http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/79785.html

Комментарии Галерея

Комментарии отсутствуют. Вы можете написать первый.предыдущая   |   следующая   |   список статей

Какая социальная проблема в городе требует скорейшего вмешательства властей?


Дизайн и разработка Int-Media Group International B.V.